Echipa noastră de avocați oferă servicii de asistență, reprezentare, consultanță și negociere în fața instanțelor arbitrale, a instanțelor judecătorești, a organizatorilor de soluționare a litigiilor prin mediere, a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, a Oficiului Român pentru Drepturi de Autor, a autorităților publice, a organelor de urmărire penală, a întreprinderilor private și a instituțiilor publice achizitoare cu care doriți să negociați și să contractați.