ACHIZITII PUBLICE

  • asistență juridică și reprezentare a antreprenorilor și autorităților contractante în contestarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și servicii, în fața Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor și a instanțelor de judecată;
  • consultanță, asistență juridică și reprezentare privind negocierea, derularea și administrarea contractelor de achizitii publice privind achiziționare de lucrări sau servicii și furnizare de produse, precum și a contractelor de concesiune de lucrări publice și servicii;
  • consultanță, negociere, asistență juridică și reprezentare privind probleme litigioase derivate din executarea contractelor de achizitii publice privind achiziționare de lucrări sau servicii și furnizare de produse, precum și a contractelor de concesiune de lucrări publice și servicii;
  • consultanță, asistență juridică și reprezentare în litigii derivate din executarea contractelor FIDIC.