DREPT BANCAR

  • asistarea juridică a instituțiilor de credit în domenii de activitate precum: acordarea de credite ipotecare, finanțarea tranzacțiilor comerciale, leasing financiar, emiterea de garanții și asumarea de angajamente, ș.a.;
  • analiza contractelor de credit din perspectiva legislației privind protecția consumatorilor;
  • analiza riscului de a se produce un incident la Centrala Incidentelor de Plăți; formulare de acțiuni privind anularea incidentelor înscrise în mod nelegal sau neîntemeiat.