DREPT FISCAL SI CONTENCIOS FISCAL

  • asistarea contribuabililor în orice procedură de inspecție fiscală derulată de organele fiscale;
  • asistarea contribuabilului în procedura discuției finale cu organele fiscale;
  • întocmirea contestației împotriva actelor administrativ-fiscale;
  • asistare/reprezentare contribuabilului în procedura susținerii orale a contestației;
  • asistare/reprezentare în fața instanțelor judecătorești, în procedura recursului contencios;
  • asistarea contribuabilului în vederea obținerii unei Soluții fiscale individuale anticipate sau a unui acord de preț în avans;
  • consultanță juridică cu privire la deductibilitatea T.V.A. în raport de anumite operațiuni impozabile;
  • consultanță juridică cu privire la posibilitatea de optimizare a rezultatului fiscal prin identificarea limitelor de demarcație față de incidența clauzei generale anti-abuz (art. 11 Cod fiscal).