DREPT SOCIETAR

  • asistență juridică în vederea constituirii societăților în una din formele reglementare de Legea nr. 31/1990 privind societățile;
  • asistare/reprezentare în vederea atragerii diferitelor forme de răspundere reglementate de Legea societăților;
  • asistarea acționarilor/asociaților sau a administratorilor cu ocazia adunărilor generale ale societății;
  • asistență juridică în vederea majorării sau reducerii capitalului social;
  • asistarea societăților în operațiuni de fuziune sau divizare.