DREPTUL MUNCII

  • consultanță acordată angajatorilor pentru redactare de contracte individuale și colective de muncă (cu o atenție specială asupra clauzelor de formare profesională, de mobilitate și de confidențialitate), precum și pentru redactare de regulamente interne ale angajatorului („manuale ale angajaților”);
  • asistență juridică și reprezentare a angajatorilor în proceduri de modificare și încetare a contractelor individuale de muncă (concediere individuală sau colectivă), precum și în litigii izvorâte din executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor de muncă;
  • asistență juridică și reprezentare acordată angajaților în litigii derivate din executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor de muncă;