DREPTURI REALE SI OBLIGATII ALE PROFESIONISTILOR

  • analiza valabilității diferitelor titluri de proprietate;
  • asistare/reprezentare a clienților în fața notarilor publici în operațiuni privind transferul dreptului de proprietate sau/și în legătură cu transferul sau constituirea oricăror dezmembrăminte ale dreptului de proprietate;
  • desfășurare de activități fiduciare, inclusiv în calitate de fiduciari;
  • asistare/reprezentare în fața Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliare;
  • formulare a cererilor privind asigurarea unei corecte publicități imobiliare;
  • redactare de contracte privind activitatea profesioniștilor;
  • asistare a clienților în procedura de negociere și semnare a contractelor.