INSOLVENTA

  • formulare cereri de deschidere a procedurii insolvenței de către debitori sau creditori îndreptățiți, formulare cereri de înscriere a creanțelor în tabelul de creanțe;
  • asistență juridică și reprezentare a creditorilor în procedurile de insolvență prin participare la adunările creditorilor, formulare de contestații la tabelul de creanțe, contestații la măsurile administratorului judiciar, anularea actelor frauduloase încheiate de debitor, atragerea răspunderii pentru membrii organelor de conducere care au contribuit la ajungerea în insolvență a debitorului;
  • consultanță, asistență juridică și reprezentare a debitorilor în procedura mandatului ad-hoc și concordatului preventiv;