PROPRIETATE INTELECTUALA

  • asistență juridică în vederea încheierii oricărui tip de contracte privind valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
  • asistare/reprezentare în procedura de înregistrare la OSIM, a unor mărci, desene, modele, topografii de produse semiconductoare, modele de utilitate certificate suplimentare de protecție;
  • asistare, reprezentare pentru efectuarea de înregistrări la nivel comunitar (OHIM) și internațional (OMPI/WIPO);
  • formulare de contestații, opoziții, observații supuse examinării OSIM sau asistență juridică și reprezentare în vederea formulării de apărări în aceste proceduri;
  • asistență juridică și reprezentare în arbitrajele organizate de ORDA pentru stabilirea metodologiilor privind plata remunerațiilor, încheiate între organismele de gestiune colectivă şi utilizatori sau alți plătitori;
  • asistență juridică și reprezentare în litigii având ca obiect acțiuni în anularea înregistrării mărcilor, indicațiilor geografice, desenelor, modelelor, modelelor de utilitate, topografiilor de produse semiconductoare, precum și acțiuni în contrafacere;
  • asistență juridică, reprezentare, consultanță în negocieri sau litigii având ca obiect fapte de concurență neloială;